1. Bouwbesluit | wetgeving en normen voor Kooiladders
Bouwbesluit | wetgeving en normen voor Kooiladders
25 maart, 2022

Bouwbesluit | wetgeving en normen voor Kooiladders

Wet en regelgeving voor kooiladders

Er zijn veel eisen die gesteld worden aan kooiladders. Ten eerste dient een kooiladder te voldoen aan de norm NEN-EN-ISO 14122-4:2016. Deze norm gaat over veiligheid van machines – permanente toegangsmiddelen tot machines. Daarnaast zijn er ook eisen vanuit het bouwbesluit en is er regelgeving met betrekking tot de DIN14094-norm wanneer de ladder als vluchtweg wordt gebruikt.

NEN normeringen voor kooiladders

NEN-EN-ISO 14122-4:2016 geeft eisen aan voor vaste ladders die deel uitmaken van een stationaire machine, en aan de niet-aangedreven verstelbare delen (bijvoorbeeld inklapbaar, verschuifbaar) en beweegbare delen van vaste laddersystemen. Dit deel van ISO 14122 specificeert minimumeisen die ook van toepassing zijn wanneer dezelfde toegangsmiddelen vereist zijn als het deel van het gebouw of de civiele constructie (bijv. vaste ladders) waar de machine is geïnstalleerd, op voorwaarde dat de hoofdfunctie van dat deel van het constructie is om een ​​toegang tot de machine te verschaffen. Het is de bedoeling dat dit deel van ISO 14122 gebruikt wordt met ISO 14122-1 om de vereisten voor vaste laddersystemen te geven. De ISO 14122-serie als geheel is toepasbaar op zowel stationaire als mobiele machines waar vaste toegangsmiddelen nodig zijn. Het is niet van toepassing op aangedreven toegangsmiddelen zoals liften, roltrappen of andere apparaten die speciaal zijn ontworpen om personen tussen twee niveaus te tillen. Dit deel van ISO 14122 is niet van toepassing op machines die vóór de publicatiedatum zijn geproduceerd.

Naast de NEN norm voor dient er ook rekening te worden gehouden met het bouwbesluit;

Kooiladders en het bouwbesluit
Het Bouwbesluit 2012 schrijft; voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw voor dat een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter respectievelijk 0,22 meter tussen vloeren waar een vluchtroute is, moet worden voorzien van een vaste trap of een vaste hellingbaan. Op basis van deze norm zal elke vluchtroute vanaf het dak naar het maaiveld moeten lopen over een vaste trap.  In het bouwbesluit staan ook eisen die worden gesteld aan de afmetingen van de trap zoals de minimum breedte a 700 mm, minimum aantrede en meer. Over een bordes wordt genoemd dat deze een minimale afmeting van 700×700 mm nodig heeft. Lees meer over afmetingen verder op in dit artikel.

DIN14094 – Vaste ladders als vluchtweg

Dit betreft een gewijzigde norm gepubliceerd in april 2017. De titel van de norm is gewijzigd, noodladdersysteem zonder kooi  is verwijderd, d.w.z. noodladders kunnen niet zonder kooi  mogen worden ontworpen voor mogelijke valhoogtes tot 5,0 m. De normering is dat een ladder met  een kooi moet beginnen tussen 2.200 mm en 3.000 mm van het opstappunt. (Zie meer over de technische eisen die worden gesteld aan de kooiladder in het onderstaande kopje)

In deze norm zijn termen toegevoegd of gewijzigd, waaronder noodladdersystemen die zelfredzaamheid mogelijk maken, maar ook het redden van andere personen (bijvoorbeeld door de brandweer). Personen die zichzelf kunnen redden in de zin van deze norm zijn personen die fysiek en mentaal in staat zijn om zelfstandig een noodladdersysteem te gebruiken conform deze norm.

Afmetingen en eisen met betrekking tot onder andere rugbescherming (kooi) zijn herzien en waar mogelijk aangepast aan DIN 18799-1 (verticale ladders op gebouwen met zijhekken) en DIN EN ISO 14122-4 (stationaire toegangen tot mechanische systemen).

Voorschriften voor toegangsbeveiligingen en uitschuifbare ladderdelen zijn opgenomen, waaronder het feit dat, in neergelaten toestand, de sporten van het onderste laddersegment en de uitgeschoven noodladder op gelijke hoogte moeten staan.

De dimensioneringsbelastingen op perrons zijn herzien: Verticale belasting 4,0 kN/m2 (voorheen 3,5 kN/m2) Enkelvoudige belasting 2,0 kN (voorheen 1,5 kN). Specificaties voor montage- en bedieningsinstructies zijn herzien, inclusief het feit dat ze informatie moeten bevatten over herhaalde tests en onderhoud.

Maten kooiladder – aan welke maten, eisen en afmetingen dien te ladder aan te voldoen?

Bij het uitstappunt is het van belang dat de hoogte van de sport/treden op hetzelfde niveau is als de hoogte van het uitstappunt. Bij het uitstappunt is er een automatisch dicht en uitklappend deel nodig als uitstaphulp of toegangspulp. Wanneer de trap een hoogte heeft van 10 meter of meer zijn er bordessen nodig om bij 6 meter een rustpunt te creëren.  De maximale lengte van een laddersectie is dus 6 meter. Zoals al eerder genoemd mag  de afstand tussen het instappunt en de kooi maximaal 2200 tot 3000 mm zijn.

Naast de eisen aan de kooiladder is er valbeveiliging nodig van minimaal 1500 mm aan de linker er rechterzijde om valgevaar te voorkomen.

Kooiladders – prijzen en mogelijkheden
Wilt u meer informatie over de prijzen en mogelijkheden van Storax Kooiladers? Neem dan contact op met de productmanager.

Gert Veijgen
Tel: 078-3030925
E-mail : veijgen@storax.nl 

Archief

Volg ons via