1. Voldoet uw gebouw aan de laatste regelgeving?
Voldoet uw gebouw aan de laatste regelgeving?
11 September, 2014

Voldoet uw gebouw aan de laatste regelgeving?

Volgens de Inspectie SZW was in 2013 bij 20% van de arbeidsongevallen sprake van vallen van hoogte.

Naast het persoonlijke leed kan dit ook verstrekkende juridische en financiële gevolgen hebben voor de werkgever.

Zaak dus om dakveiligheid bij nieuwbouw en renovatie in de gaten te houden.

Arbo-regelgeving
Volgens de arbo-regelgeving moet er boven 2,5 meter hoogte voorzieningen worden getroffen voor een veilige werkomgeving.
Ook in het Bouwbesluit 2012 wordt beschreven dat schilderwerkzaamheden, glas- en gevelreiniging en inspecties veilig moeten kunnen plaatsvinden.

9 tips voor veilig werken op grote hoogte:

 • stel een goede riscio- inventarisatie en – evaluatie op
 • zorg dat in het bouwontwerp al structurele valbeveiligingen worden opgenomen
 • laat werknemers zoveel mogelijk vanaf een veilige plek (steiger of bordes) werken
 • respecteer leuningen en hekken
 • scherm vloer- en wandopeningen af
 • ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen
 • werk alleen met een valbeveiliging als er ook mee geoefend is
 • gebruik alleen een goedgekeurde valbeveiliging

Storax biedt uw veiligheidsoplossingen voor de volgende zaken:

 • dakbeveiling dankzij een kooiladder met aan weerszijden een uitloophekwerk
 • dakluiken met veiligheidsrailing
 • hekwerken en leuningsystemen voor valpreventie
 • trapneuzen om kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen

bronnen: www.arboportaal.nl en vakblad Zorginstellingen

 
 “dakbeveiling dankzij een Storax kooiladder met aan weerszijden een uitloophekwerk”

Archief

Volg ons via