ProductenVentilatieroostersKozijnroostersST-475-GL (53%)
Meer informatie
ST-475-GL
 Technische gegevens
 Waterwerendheid
(EN13030)
 HEVAC-klasse
 A2 (0m/s)
 Debiet (EN 13030)
 K-factor (aanzuig)
10,89
 K-factor (uitblaas)
10,41
 Ce-coëfficiënt 0,303
 Cd-coëfficiënt 0,310
 Fysische vrije doorlaat
53%

Doorsnedetekening

Documentatie
Selecteer hier de bijbehorende documentatie.
Bestek
Kopieer deze tekst naar het klembord en plak vervolgens in een nieuw document in uw tekstverwerker.