1. Producten >
  2. Schlüter Ditra >

Schlüter®-Ditra

Schlüter®-DITRA 25 ontkoppelingsmat is een polypropyleenmat met een Easycut-snijraster en kwadratisch verdiepte oppervlakken met een Easyfilldesign, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Hierdoor is de Ditramat eenvoudig te verlijmen en op maat te snijden.

Schlüter®-DITRA 25 fungeert in combinatie met tegelbekledingen als afdichtingslaag, als dampspannings nivelleringslaag bij vocht uit de ondergrond en als ontkoppelingslaag bij probleemondergronden.

De Schlüter Ditra mat heeft veel functies:

Ontkoppeling
Ontkoppelt de tegelbekleding van de ondergrond en neutraliseert op die manier de spanningen tussen de ondergrond en de tegelbekleding die het gevolg zijn van onderlinge vormveranderingen. Daarnaast worden ook spanningsscheurtjes uit de ondergrond overbrugd zonder dat ze aan de tegelbekleding worden doorgegeven.

Afdichting 
Schlüter®-DITRA 25 ontkoppelingsmat is een waterdichte polyethyleenstrook met een hoge waterdampdiffusiedichtheid. Bij een correcte verwerking ter hoogte van de stootnaden en de aansluiting op wanden en inbouwelementen kan met Schlüter®-DITRA 25 een beproefde afdichting in combinatie met de tegelbekleding worden gerealiseerd.

Dampdruknivellering
De ononderbroken luchtkanalen onder de reliëfstructuur aanwezig zijn, zorgen ervoor dat de dampspanning uit de ondergrond wordt genivelleerd.


Spreiding van de belasting
Vloertegels geplaatst op Schlüter®-DITRA 25 moeten minimaal 5 x 5 cm groot zijn en een minimumdikte van 5,5 mm hebben. De mat leidt de belasting op de tegelbekleding rechtstreeks af naar de ondergrond via de onderkant van de met dunbedmortel gevulde vierkante uitdiepingen. Dit resulteert in dat gelegde tegelbekledingen intensief belastbaar zijn. Bij hogere belastingen (zoals in commerciële ruimtes) en hoge te verwachten puntbelastingen (bv. door een vleugelpiano, pompwagen, stelling) dienen de dikte en de drukstabiliteit van de tegels te worden afgestemd op het toepassingsgebied.
Ingeval van zware belastingen dienen de tegels vol en zat verlijmd te worden. Vermijd slagbelastingen met harde voorwerpen op keramische bekledingen.


Hechtcontact

Schlüter®-DITRA 25 zorgt via de verankering van het vliesweefsel met de dunbedmortel op de ondergrond en via de mechanische verankering van de dunbedmortel in de naar achteren opengewerkte reliëfs voor een goed hechtcontact van de tegelbekleding met de ondergrond. Schlüter®-DITRA 25 leent zich voor vloeren en wanden. Bij plaatsing tegen de wand kunnen eventueel ankerpluggen worden ingezet.

 

Schlüter®-Ditra
Schlüter®-Ditra
Schlüter®-Ditra
Schlüter®-Ditra
Schlüter®-Ditra
Schlüter®-Ditra

Storax services

Advies op locatie

Neem contact op voor een afspraak

Meer informatie

  • Documentatie