1. Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Noord/Zuidlijn Amsterdam

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Voor de renovatie van de vluchtwegen in één van de metrostations van de RET in Rotterdam ontwikkelde Storax een speciaal type vluchtluik. Die ontwikkeling is ook in Amsterdam niet onopgemerkt gebleven. Reden voor VIA NoordZuidlijn om Storax te betrekken bij het enorme ondergrondse project in onze hoofdstad. Ook grote oppervlakten aan functionele en esthetische lamellenwanden met geïntegreerde trafodeuren op de stations komen bij Storax vandaan.

De vluchtluiken staan in verbinding met de tunnelbuis en bevinden zich tussen de stations in. Ze zijn bedoeld om bij eventuele calamiteiten in de tunnelbuis het vluchtend publiek op een veilige manier naar het maaiveld te leiden. Het Storax NES vluchtluik is speciaal ontwikkeld voor vluchtwegen van ondergrondse ruimtes zoals tunnels, parkeergarages en metrostations. In geval van een calamiteit in de tunnelbuis wordt het vluchtluik door middel van een signaal vanuit de brandmeldcentrale aangestuurd en geopend. Dat gebeurt elektrisch/hydraulisch en het proces neemt slechts dertig seconden in beslag. Al na vijftien seconden is de doorgang groot genoeg om te kunnen vluchten. Op het moment dat het luik opent, wordt tevens de leuning van de trap verlengd, zodat het vluchtend publiek op een veilige manier kan uitstappen.

Handmatig
Het Storax NES vluchtluik heeft een extra ingebouwde veiligheid. Mocht de hoofd- en noodstroomvoorziening volledig wegvallen, dan kunnen de luiken met een gewicht van tussen de 1.500 en 2.000 killogram met een simpele handbeweging van binnenuit handmatig geopend worden dankzij het gepatenteerde noodenergiesysteem. De hydrauliek is bovendien overgedimensioneerd. Mocht er zich een auto of motor op het vluchtluik bevinden – op het Scheldeplein is bijvoorbeeld de bestrating doorgelegd over het luik – dan nog opent het luik zich zonder problemen. Daarnaast is voorzien in een tracing rondom het luik om te voorkomen dat het luik onder winterse omstandigheden vastvriest.

Ventilatie-eisen
In de metrostations ter plaatse van de publiek toegankelijke ruimtes is veelvuldig gebruikgemaakt van de lamellenwanden met geïntegreerde trafodeuren, volgens eisen van het nutsbedrijf, van Storax. De wanden dienen enerzijds te voldoen aan bepaalde ventilatie-eisen van het nutsbedrijf, maar anderzijds ook esthetisch verantwoord te zijn conform de eisen van de architect. Met de ST-033 Close serie beantwoorden we aan beide eisen; we combineren een functionele luchtdoorlatendheid met esthetica en zijn erin geslaagd om door middel van een speciale bevestigingsmethodiek de lamellen ook vandalismebestendig te maken. De lamellenwanden zijn bovendien verlengd daar waar ze niet hoeven te ventileren om een uniforme uitstraling te garanderen. De ventilerende lamellen zijn tevens voorzien van een insectenwerende perforatie aan de achterzijde. Door de combinatie van ventilatie en insectenwering in een lamel wordt een tijdwinst gerealiseerd bij de montage.

Contactpersonen

Gert Veijgen

Productmanager

image